Checklist voor een schoolgesprek

Annika

Als ouder van een hoogbegaafd kind is het belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht om ervoor te zorgen dat je kind de juiste ondersteuning en uitdaging krijgt op school. Hier is een checklist met vragen die je kunt stellen om de behoeften van je hoogbegaafde kind beter te begrijpen en om samen te werken aan een passend onderwijsplan.

 1. Is de leerkracht bekend met hoogbegaafdheid en begrijpt hij/zij de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen?
 2. Is er een plan of beleid op school voor het identificeren en ondersteunen van hoogbegaafde kinderen?
 3. Hoe wordt er gedifferentieerd onderwijs aangeboden om aan de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen te voldoen?
 4. Zijn er aanpassingen mogelijk in het curriculum om uitdagingen en verdieping te bieden aan mijn hoogbegaafde kind?
 5. Wordt er flexibiliteit geboden in de lesstof, zodat mijn kind sneller kan gaan als hij/zij dat aankan?
 6. Hoe wordt er omgegaan met de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen?
 7. Zijn er mogelijkheden voor mijn kind om deel te nemen aan speciale programma’s, zoals een plusklas of verrijkingsactiviteiten?
 8. Wordt er rekening gehouden met de leervoorsprong van mijn kind bij het geven van instructies en opdrachten?
 9. Hoe wordt de voortgang van mijn hoogbegaafde kind gevolgd en geëvalueerd?
 10. Is er regelmatige communicatie en samenwerking tussen de leerkracht, mij als ouder en eventuele externe specialisten?
 11. Zijn er mogelijkheden voor versnellen of compacten van het curriculum om mijn kind meer uitdaging te bieden?
 12. Wordt er aandacht besteed aan de specifieke interesses en talenten van mijn kind?
 13. Zijn er mogelijkheden voor mijn kind om samen te werken met ontwikkelingsgelijken of oudere leerlingen?
 14. Wordt er rekening gehouden met de behoefte van mijn kind aan autonomie en zelfsturing in het leerproces?
 15. Hoe wordt er omgegaan met eventuele verveling of onderpresteren van mijn kind?
 16. Zijn er mogelijkheden voor mijn kind om aan projecten of onderzoek te werken dat aansluit bij zijn/haar interesses en capaciteiten?
 17. Hoe wordt er omgegaan met eventuele sociaal-emotionele uitdagingen, zoals perfectionisme, faalangst of het gevoel anders te zijn?
 18. Zijn er trainingen of professionalisering voor leerkrachten om hoogbegaafde kinderen beter te kunnen ondersteunen?
 19. Worden ouders betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen?
 20. Zijn er nog andere middelen, programma’s of activiteiten beschikbaar om mijn hoogbegaafde kind te ondersteunen?

Deze vragen kunnen jou als ouder helpen om een open en constructief gesprek aan te gaan met de leerkracht en om de specifieke ondersteuningsbehoeften van jouw hoogbegaafde kind te bespreken. Het is belangrijk om een goede communicatie en samenwerking met school aan te gaan om het leerproces van je kind optimaal te kunnen ondersteunen. Wil je hierover een keertje sparren? Neem dan contact op. Je kunt ook deelnemen aan het Peers4Parents programma dat door scholen wordt georganiseerd waar ik als begeleider bij aanwezig ben samen met mijn collega Jacqueline Schepers-Huijben van Achter de Spiegel.

Gerelateerde blogs