Thema avond: Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren

De Thema-avonden van de Peers4Parents Experience worden gegeven in de vorm van interactieve lezingen of workshops. Hierbij staat naast de gespreksgroep volgens de Peers4Parents formule ook informatieverstrekking over een specifiek thema centraal. Ouders kunnen hierin herkenning en aanknopingspunten vinden, hun eigen ervaringen delen en hebben de gelegenheid andere ouders te ontmoeten.

De thema’s van Peers4Parents zijn gebaseerd op het boek van de Amerikaanse psycholoog James T. Webb: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

  • Kenmerken van begaafde kinderen
  • Communicatie: de sleutel tot relaties
  • Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
  • Discipline en zelfmanagement
  • Intensiteit, perfectionisme en stress
  • Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
  • Sociale contacten: Het belang van ‘peers’
  • Andere kinderen in het gezin: enigst kind en broers en zussen
  • Waarden en tradities & uniek en onderscheidend zijn
  • De complexiteit van succesvol ouderschap.

47.00