10 Tips voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Annika

Communicatie is enorm belangrijk. Jij als ouder bent de belangrijkste persoon die kan zorgen voor een veilige plek thuis. Een thuis waar veilige, open en eerlijke communicatie de norm is. Op deze manier leert je kind dat het in moeilijke situaties vrij kan praten en dat er iemand is die hem of haar accepteert en onvoorwaardelijk waardeert zoals het is. Dit is enorm belangrijk om als kind jezelf te kunnen ontwikkelen en de grote wereld in te gaan waar veel onvermijdelijke frustratie opgedaan wordt. 

Om een goede relatie met je kind op te bouwen, zul je je gedachten en gevoelens moeten delen met elkaar en samen activiteiten ondernemen om elkaar op een dieper niveau beter te leren kennen.  

Heel simpel, alleen is de praktijk weerbarstiger. Het goede gesprek en oprechte aandacht voor elkaar om een diepere relatie op te bouwen ontbreekt vaak. Door de drukte van alledag heb je vaak ongemerkt alleen oog voor je kind als reactie op iets dringends. Met name door het technologische tijdperk is aandacht voor elkaar naar de achtergrond verdwenen. De laptop, Ipad en mobiele telefoon nemen een groot deel van onze tijd in beslag. 

Begin zelf met het geven van het goede voorbeeld. Leg de telefoon eens een uur weg en onderneem samen een activiteit. 

Wat kun je nog meer doen?

10 tips voor ouders van (hoog)begaafde kinderen

  1. Vermijd om altijd de baas te willen zijn, je kind precies te vertellen wat het moet doen
  2. Probeer niet de controle te houden door te gaan commanderen
  3. Gebruik geen generalisaties zoals ‘Je maakt nooit iets af!’.  Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor het zelfvertrouwen van je kind en voor jullie onderlinge relatie.
  4. Vermijd sarcastische kritiek zoals: ‘dus je denkt dat dit het einde van de wereld is?’ Een gevoelig kind herkent de spot misschien niet en neemt de woorden dan te letterlijk.
  5. Probeer je kind niet af te leiden van een moeilijk onderwerp met het idee het te sparen.  ‘Laten we er maar over ophouden, ga maar buitenspelen’.  Daarmee negeer je de gevoelens van je kind en verspil je een kans op communicatie.
  6. Zeg nooit: ‘Ik weet precies hoe jij je voelt’. Dat kun je namelijk niet weten. Luister aandachtig en reflecteer over hetgeen je begrepen hebt. Zo laat je zien dat je je kind graag wilt begrijpen.
  7. Onderbreek je kind niet als het je iets vertelt. Luister ook hier weer met aandacht naar en stel achteraf vragen om zaken te verhelderen. Alleen echt luisteren leidt tot goed begrip.
  8. Vermijd Waarom-vragen: waarom voel je je zo? Waarom heb je dat gedaan? Kinderen kunnen emoties niet analyseren als ze verdrietig of boos zijn. 
  9. Weiger je kind geen dingen zonder uitleg, maar laat zien dat je van goede wil bent. ‘Ik zou willen dat we nog pindakaas hadden’, in plaats van ‘Nee we hebben vandaag geen pindakaas’. 
  10. Ontken de emoties van je kind niet, want daarmee stopt de communicatie. Als je ingaat op de emotie is er meer kans dat je te horen krijgt wat er werkelijk aan de hand is. 

Door de intensiteit in emoties en een andere denk- en zienswijze van je (hoog)begaafde kind zul je soms ongewild en ongemerkt in een machtsstrijd komen. Doe dan even een stapje terug en kijk hoe de situatie is ontstaan en welke emoties daarin een rol speelden.

Wat maakt dat je zo hebt gereageerd als ouder? Hoe had deze situatie in een andere richting kunnen worden omgebogen? Hoe komt het dat je kind en jij bij dit onderwerp zulke sterke emoties hadden?

Pas wanneer de emoties die door de situatie werden opgeroepen in kaart zijn gebracht, zijn geaccepteerd en tot normale groote  terug gebracht, kan het onderwerp waarover het ging aan de orde komen. Dat zal niet gemakkelijk zijn: sterke emoties hebben ALTIJD een oorzaak. Het oplossen van de achterliggende conflict kost tijd en inspanning. 

Communicatieproblemen ontstaan niet plotseling en kunnen dus ook niet meteen worden opgelost. Er is geen Quick Fix. Als ouder kun je het goede voorbeeld geven door jezelf een manier van communiceren eigen te maken die bijdraagt aan wederzijds respectvolle, bevredigende en ondersteunende relaties. 

Wil jij weer verbinding met je kind krijgen? Weten wat in hem of haar omgaat? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Gerelateerde blogs