Ouders van hoogbegaafde kinderen ervaren gebrek aan begrip en erkenning

Annika

Het ouderschap is al een uitdagende reis op zich, maar als ouder van een hoogbegaafd kind sta je voor unieke uitdagingen die vaak onbegrepen blijven. Het gebrek aan begrip en erkenning van de unieke kenmerken en uitdagingen van hoogbegaafdheid kan maken dat jij je gefrustreerd en geïsoleerd voelt. In dit blogartikel ga ik in op de impact van het gebrek aan begrip en erkenning op jou als ouder en het welzijn van je kind.

Ongemakkelijke gesprekken met familie en vrienden

Het gebrek aan begrip en erkenning start soms al in de nabije sociale kring van ouders. Familieleden en vrienden kunnen moeite hebben om de complexiteit van hoogbegaafdheid te begrijpen en kunnen daardoor onbedoeld kwetsende opmerkingen maken. “Geef hem maar eens twee dagen aan mij, ik zorg wel dat ie gaat luisteren”, “Waarom gedraagt je kind zich niet normaal? Misschien moet je strenger zijn.” of “Je verwent je kind te veel met al die speciale activiteiten en uitdagingen.” Zijn maar enkel opmerkingen die vanuit onwetendheid gemaakt worden. Als ouder moet je maar leren dealen met deze ongemakkelijke gesprekken en tegelijkertijd je kind beschermen tegen negatieve oordelen. Een pittige klus, ga er maar aan staan!

Onbegrip van professionals

Het gebrek aan begrip en erkenning is niet beperkt tot de kleine kring van intimi. Helaas worden ouders van hoogbegaafde kinderen soms geconfronteerd met onbegrip van professionals, zoals leerkrachten, schoolpsychologen of gezondheidszorgverleners. Je kunt dan het gevoel krijgen dat jouw zorgen niet serieus genomen worden of dat er niet voldoende ondersteuning is voor je kind. Hierdoor kun je je machteloos gaan voelen.

Gevoelens van isolement

Het gebrek aan begrip en erkenning kan je geïsoleerd laten voelen. Je hebt misschien niemand in jouw directe omgeving met wie je je ervaringen kunt delen of advies kan vragen. Het ontbreken van een gemeenschap van gelijkgestemde ouders kan dan ook gevoelens van isolement versterken en het vertrouwen in je opvoedingsvaardigheden ondermijnen.

Onzekerheid over opvoedingsbeslissingen

Het gebrek aan begrip en erkenning kan je onzeker maken over opvoedingsbeslissingen. Je kan gaan twijfelen aan je vermogen om je hoogbegaafd kind adequaat te ondersteunen en te begeleiden. “Doe ik het wel goed?, of ben ik misschien toch een slechte moeder als ik dit besluit” is zomaar een gedachte die er kan zijn. Het gebrek aan bevestiging van anderen kan ervoor zorgen dat je twijfelt aan je eigen intuïtie en expertise, waardoor je je overweldigd kan voelen in je ouderrol.

Impact op het welzijn van je kids

Het gebrek aan begrip en erkenning kan ook een negatieve impact hebben op het welzijn van hoogbegaafde kinderen zelf. Wanneer je als ouder voortdurend moet vechten voor erkenning en ondersteuning, kunnen je kinderen het gevoel krijgen dat er iets mis met hen is of dat ze niet worden begrepen. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld, stress en emotionele problemen.

Het belang van ondersteuning en erkenning

Het is van cruciaal belang dat ouders van hoogbegaafde kinderen de ondersteuning en erkenning krijgen die ze verdienen. Veel ouders die ik spreek, hebben behoefte aan een gemeenschap van gelijkgestemde ouders, waar ze hun ervaringen kunnen delen, advies kunnen vragen en zich gesteund kunnen voelen. Dit faciliteer ik samen met Jacqueline Schepers van praktijk Achter de Spiegel tijdens Peers4Parents bijeenkomsten. Daarnaast is het belangrijk dat professionals, zoals leerkrachten en gezondheidszorgverleners, meer kennis en begrip ontwikkelen over hoogbegaafdheid en de specifieke behoeften van deze kinderen. Dit proberen wij dan ook zo veel mogelijk te doen door de samenwerking met deze partijen op te zoeken. We geven workshops en presentaties voor ze om zo van elkaar te leren en vooroordelen weg te nemen.

Coaching

Een effectieve manier om jou als ouder te helpen omgaan met het gebrek aan begrip en erkenning is door middel van een op een coaching. Ik kan jullie ondersteunen bij het ontwikkelen van copingstrategieën, het versterken van het zelfvertrouwen in je rol als opvoeder en het vinden van manieren om effectiever te communiceren met anderen. Door coaching kun je leren omgaan met onbegrip en je eigen kracht en veerkracht vergroten.

Samen floreren!

Het gebrek aan begrip en erkenning bij ouders van hoogbegaafde kinderen is een uitdagend probleem dat veel ouders in isolatie en onzekerheid kan achterlaten. Het is essentieel dat jij als ouder van een hoogbegaafd kind de ondersteuning en erkenning krijgt die je verdient, zowel in je eigen sociale kring als van professionals. Coaching kan dan een waardevol hulpmiddel zijn om jou te helpen omgaan met deze uitdagingen en je zelfvertrouwen als ouder te versterken. Als coach streef ik samen met mijn collega’s naar meer begrip en erkenning, zodat ouders en hoogbegaafde kinderen kunnen floreren in een wereld die hen waardeert en ondersteunt. Wil jij starten met een traject? Neem dan snel contact met me op!

Gerelateerde blogs